Schizofrenia Cafe

Twoje miejsce.
Twój czas.
Twoje teraz ...