Tatovi podob predstavljajo: Matilda in njene žemljice

Saturday, 14 Oct 2017 at 10:30 PM - 1:30 AM
at 

Redni, modularni, presenetljivi, nikoli isti in predvsem umetniško-družaben večer Tatovi podob so v različnih oblikah sodelovanja vzpostavile_i sodelavke_i skupine Feminalz. S serijo »Tatovi podob predstavljajo« skupina Feminalz vzpostavlja način dela, kjer bodo članice_i skupine podrobneje pogledali v življenje enega od tehnoburlesknih likov. V prvem solo večeru se bo predstavila Matilda Buns.

Matilda je ženska, vsaj ponavadi izgleda kot ženska. Ni umetnica, vendar najde navdih v vsakdanjih stvareh, kot so banane in opice, bazeni in mleko, elastan in trikoji, disko plesi, njene prsi, in konceptih kot so ženska, mati, družina, dvoumnost, neumnost in svoboda. Matilda rada poje, udarja po bobnih in piše pesmi. Dela s podobami, ki izhajajo iz njenih sanjarjenj, vendar ne izključno. Oder je njen dom in tam resnično zaživi.
V svojem prvem samostojnem projektu bo Matilda nadaljevala z delom na vsakdanjih stvareh in odkrivala skoraj neskončne možnosti metafor, ki jih te stvari ponujajo. Želi ustvarjati s kolektivnim feedback-om, saj je del kolektiva imenovanega Tatovi podob, ki že deluje po tem principu. Želi nasloviti situacije, ki jo vznemirjajo v njenem vsakdanjem življenju in jih uprizoriti na odru. Trenutno jo vznemirjajo smrt, staranje in smisel življenja, brezbrižnost, pomanjkanje empatije, šovinizem, materializem ter neuslišana želja po materinstvu. Njen načrt je, da vse te pojme dodobra preuči, prežveči in izbljuva v performans, ki bo pričal o svetu, v katerem se je trenutno znašla.


Avtorica in izvajalka: Urška Vohar (Matilda Buns)
Svetovanje in odrske intervencije: Feminalz / Tatovi podob
Kostumografija: Urška Recer
Oblikovanje maske Tina Prpar (Tinka Pobalinka)
Izbor in originalna glasba: Luka Prinčič
Oblikovanje luči: Janko Oven
Foto: Nada Žgank
Prevodi: Katja Kosi
Izvršna produkcija: Sabina Potočki
Produkcija: Emanat
V sodelovanju: Klub Gromka in Mesto žensk
Finančna podpora: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana
******************
Image Snatchers is a regularly held event, where art and conviviality converge. Modular in nature, always surprising, and never the same, it has been constituted collectively by the group Feminalz through different formats of collaboration. The collective, creating new artistic contributions, commentaries, messages, and meanings within the technoburlesque evenings continuously, works to develop thematic clusters, characters, and narratives with which they reveal their ways of being to the audience in a very direct way. With the series “Image Snatchers Present”, the collective Feminalz embark on a new way of working, as the members of the group will take a closer look into the life of one of the technoburlesque characters. The first to be presented Mathilda Buns.

Matilda is a woman, at least usually she looks like one. She is not an artist but she finds inspiration in ordinary things, like bananas and monkeys, swimming pools and milk, spandex and leotards, disco dancing, her breasts and concepts like woman, mother, family, ambiguity, foolishness and freelance. She loves singing, slamming drums and song writing. She works with images that are based on her daydreaming, but not exclusively. Stage is her home and that is where she truly comes alive.
In her first independent project she would like to continue working on ordinary things and discover almost endless possibilities of metaphors that those things can offer. She would like to work with a collective feedback as she is a part of a collective called Image Snatchers. She would like to address situations that she finds disturbing in her everyday life and perform them on stage.

Concept & performance: Urška Vohar (Matilda Buns)
Advising and guest appearance: Feminalz / Image Snatchers
Costumes: Urška Recer
Make up: Tina Prpar (Tinka Pobalinka)
Music/sound: Luka Prinčič
Light design: Janko Oven
Photo: Nada Žgank
Translations: Katja Kosi
Executive production: Sabina Potočki
Produced by: Emanat
In collaboration with: Klub Gromka, AKC Metelkova mesto; City of Women
Financial support: Ministry of Culture RS and Municipality of Ljubljana