X 20/44 / Lena Willikens & Vladimir Ivkovic / Orpheu The WIzard

X 20/44 / Lena Willikens & Vladimir Ivkovic / Orpheu The WIzard

Saturday, 13 Apr at 5 PM - 8 AM

April 2019 godine će biti u duhu predhodnih 10 godina sa ljudima koji su obeležili i doprineli da opstanemo toliko dugo!!!
++++++++++
X Godina 20/44 / Lena Willikens & Vladimir Ivkovic
Specija Guest Orpheu The Wizard
++++++++++
More info soon